Leje qendrimi

Leje qendrimi per motive familjare

Eshte e nevojshme per qendrim ne itali per motive familjare.

Pasi eshte bere hyrja ne itali me vizen perkatese brenda 8 ditesh i interesuari duhet te marre mase, te prenotoje takimin ne Sportello Unico per l’Immigrazione di L’Aquila (ne sportelin e emigracionit ne laquila) per te nenshkruar kerkesen per leje qendrim.

Dokumentet qe duhen

  1. nje foto pasaporte
  2. pulle takse 16 euro
  3. foto kopie te gjitha faqeve te pasaportes ose tjeter dokument ekuivalent

Ne diten e caktuar i interesuari paraqitet tek Sportello Unico per l’Immigrazione di L’Aquila.

Qytetaret e huaj mbi moshen 16 vjec qe hyne per here te pare ne territorin italian duhet te nenshkruajne kerkesen per dhenien e lejeqendrimit me afat jo me pak se 1 vit, sic eshte ne Accordo di integrazione(mareveshja e integrimit).

Formulari per kerkesen e leje qendrimit eshte shtypur e hartuar ne Sportello Unico per l’Immigrazione.

I interesuari nenshkruan kerkesen per leje qendrim e mer zarfin “kit” me kerkesen qe duhet te paraqitet e hapur tek Uffici Postali abilitati (zyrat postale) bashke me faturen e paguar ne rjedhen tende postale.

Ne momentin e paraqitjes se kerkeses ne zyrat e postes qytetari i huaj identifikohet me pashaporte ose me dokument ekuivalent.

Punonjesi i postes do ti dorezoje qytetarit faturen recomandé qe duhet te rruhet. Ne fature jane shtypur dy kode identifikues personale (user id e password), nepermjet te cilave mund te njohe praktiken duke u lidhur ne adresen www.portaleimmigrazione.it

Marje parasysh
Leja e qendrimit elektronik leshohet nga Questura (rajoni i policise) nese plotesohen kerkesat e kushtet e parashikuaranga teksti jane realizuar ne menyre te rregullt.