Sherbimet e ofruara

Projkti “Dialoghiamo telematicamente” i afron qytetarit te huaj mundesine per te perdorur gratis keto sherbime.

  • 5 vende informative vendosur ne Commissariato P.S. di Avezzano, il commissariato P.S di Sulmona, il Comune di Avezzano, il Comune di Luco dei Marsi e Comune di Sulmona, qe qytetaret e huajt mund te perdorin edhe me mbeshtetjen e mediatorit te gjuhes-kultures, per te komunikuar on-line me Sportello Unico, edhe nepermjet nje chat.
  • mbeshtetjen e mediatorit te gjuhes-kultures te gjuhes arabe, maqedonese, albanese spanjole anglese, francese, prezent sipas nje kalendari te caktuar ne 7 vendet: Sportello Unico Immigrazione dell’Aquila, Questura Uffico Immigrazione di L’Aquila, Commissariato P.S. di Avezzano, Commissariato P.S. di Sulmona, Comune di Avezzano, Comune di Luco dei Marsi, Comune di Sulmona.
  • perdorimi i agendes on-line nepermjet rubrikes PRENOTIME – per te caktuar takimin me Sportello Unico per l’Immigrazione dell’Aquila.
  • dergimin on-line nepermjet rubrikes UPLOAD – te dokumentave te nevojshme per perfundimin e praktikes (bashkim familjar e te tjera).