Projekti

Projekti “Dialoghiamo telematicamente” finanzuar nga Fondno Europeo per l’Integrazione -azione 9/2013 -“Capacity building”, ka si qellim te afroje sherbim me efektiv e me efikas qytetareve te huaj qe drejtohen ne Sportelet e Prefettura e Questura e ne deget e sherbimit e ka per qellim te plotesoje 2 nevoja: nga njera ane ofron mundesine emmigranteve te “dialogojne on-line “me Sportello Immigrazione” della Prefettura, duke evituar per ta humbjen e kohes dhe te te ardhurave per te arritur deri ne qender:nga ana tjeter u lejon qytetareve te huaj te ndihmuar nga mediatoret te rritin nivelin e tyre ne kompetencat dhe atonomine per te kapercyer pengesat burokratike e administrative.